ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Prisbasbeloppet är en beräkningsgrund för pensioner och försäkringsförmåner

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett ekonomiskt index som används för att årligen justera olika avgifter och bidrag. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar kommande års prisbasbelopp och regeringen fastställer beloppet.

Det är Statistiskmyndigheten (SCB) som beräknar förändringen i konsumentprisindex för Sverige som prisbasbeloppet baseras på. SCB brukar presentera sin beräkning i juli månad. Regeringen beslutar därefter om det kommande årets prisbabelopp i mitten av september.

För 2024 är prisbasbeloppet på 57 300 kr. Året innan, 2023, var prisbasbeloppet på 52 500 kr vilket innebär att det har förändrats +9.14% på ett år.


Prisbasbeloppet - Inkomstbasbeloppet - Förhöjt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet - Inkomstbasbeloppet

Det finns tre aktiva basbelopp i Sverige och det är lätta att blanda ihop dessa basbelopp. Tidigare fanns det andra basbelopp som bytt namn.

 • Prisbasbeloppet: Indexet baseras på förändringar i konsumentpris­index, KPI, mellan juni-juni och är ett mått på inflationen. Prisbas­beloppet påverkar bidrag, avgifter och ersättningar inom socialförsäkringssystemet för att dessa ska följa KPI. Prisbasbeloppet, som infördes 1960, hette basbelopp fram till 1999 och detta index är 2024 på 57 300 kr.
 • Inkomstbasbeloppet: Indexet justeras baserat på genomsnittlig löneutvecklingen och används främst inom pensionssystemet för att pensioner pensionsavsättningen ska följa samma löneutveckling som övriga medarbetare. Indexet inkomstbasbeloppet, som infördes 2002, är 2024 = 76 200 kr
 • Förhöjt prisbasbelopp: Indexet förändras beroende på inflationen som visas i konsumentprisindex, KPI. Det Förhöjda prisbasbeloppet, som introducerades 1996 och är 2024 = 58 500 kr.
 • Basbelopp: Detta index togs bort 1999 när det ersattes med indexet Prisbasbeloppet.
 • Förhöjt basbelopp: Detta index fanns mellan 1996-1998 och ersattes av Förhöjt prisbasbelopp.

Alla tre aktiva basbelopp fastslås årligen. Kortfattat kan man säga att skillnaden mellan dessa två index är att prisbasbeloppet återspeglar den ekonomiska tillväxten medan prisbasbeloppet återspeglar kostnadsutvecklingen.

Vad prisbasbeloppet används till?

Vad prisbasbeloppet används till?

Prisbasbeloppet tillämpas inom många delar av det svenska pensions- och socialförsäkringssystemet som t.ex.:

 • Pensionssparande: Den pensionsgrundande inkomsten regleras av nivån på prisbasbeloppet.
 • Pensionsberäkning: Pensionsutbetalningarna påverkas direkt av förändringar i prisbasbeloppet.
 • Föräldraförsäkring: Förändrapenningens justeras efter justeringar i prisbasbeloppet.
 • Sociala avgifter: Egenföretagares kostnader för sociala avgifter beräknas med stöd av prisbasbeloppet.

Faktorer som påverkas av inkomstbasbeloppet

Faktorer som påverkas av inkomstbasbeloppet

Prisbasbeloppet tillämpas inom många delar av det svenska pensions- och socialförsäkringssystemet som t.ex.:

 • Statlig inkomstskatt: Brytgränsen för statlig inkomstskatt påverkas av förändringar i prisbasbeloppet och brytgränsen är för de flesta strax under 11 pbb.
 • Garantipension:: Påverkas indirekt och ligger på cirka ⅕ pbb/mån.
 • Grundavdrag: Storlek på grundavdraget är kopplat till gällande prisbasbelopp. Storleken varierar beroende på lön och ligger på cirka 0.3-0.8 pbb. För individer i pensionsåldern kan det vara ända upp till 2.6 pbb.
 • Jobbskatteavdrag: Beror på prisbasbeloppet enligt komplicerade ekvationer men ofta mellan 0.5-0.8 pbb.
 • Studiemedel: Både gränsen för inkomst och beloppet på studiemedel påverkas av prisbasbeloppet.
 • Sjukförsäkring: Högsta ersättningen från sjukförsäkringen baseras på en inkomst på 7.5 pbb.
 • Högsta sjukpenningnivån: Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är på 10 pbb.
 • Högsta nivå på föräldrapenning: Baseras på en inkomst, maximalt 10 pbb.
 • Högsta nivå på tillfällig föräldrapenning: Baseras på inkomst av max 7.5 pbb
 • Bilförmånsberäkning: 0.29 pbb samt 7.5 pbb används som en del i beräkningen av bilförmånsvärdet.
 • Fribelopp vid utlandsbosatta: En tolftedel av 0.77 prisbasbelopp
 • Grundbelopp för bostadstillägg: Påverkas av förändringar i prisbasbeloppet.
 • Äldreförsörjningsstöd: Räknas upp med ökande prisbasbelopp.
 • Maximalt skattefritt traktamente: Maximalt 0.005 pbb/dag.
 • Deklarationspliktsgränsen: Påverkas av nivån på prisbasbeloppet och är normalt 0.423 pbb.
 • Skattefria tävlingsvinster: Kontanter och värdet av högst 0.03 prisbasbelopp, gäller ej lotteri eller pris från arbetsgivaren.
 • Arbetsskadelivränta: Högsta arbetsskadelivräntan är på 7.5 pbb.
 • Omvårdnadsbidrag: Kan upp gå till 2.5 pbb.
 • Merkostnadsersättning för funktionsnedsättning: Mellan 0-3-0.7pbb.
 • Inkomst för idrottsutövare från ideell förening: Fri från skatt, arbetsgivaravgift vid belopp under 0.5 pbb.
 • Direktavdrag för inventarier: Inköp som understiger 0.5 pbb får dras av direkt.
 • Krav på kassaregister: Kassaregister krävs vid årlig omsättning på 4 ppb eller mer.
 • Personalliggare: Ska finnas på byggarbetsplatser vid verksamheter som överskrider 4 pbb.

Allt intressant om prisbasbeloppet

Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.


Meny - Inkomstbasbelopp
Till förstasidan på www.prisbasbelopp.se Högst upp på sidan om inkomstbelopp Längst ned på sidan om inkomstbelopp
2024 2023 1960 -2024 7.5 pbb