ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Utveckling av Prisbasbeloppet - Rätt Prisbasbelopp
Prisbasbelopp - Allt du behöver veta om Prisbasbelopp

Utveckling av Prisbasbelopp

Utveckling av Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet förändras varje år och det är SCB som genomför beräkningarna för det nästkommande årets prisbasbelopp. Redan tidigt i juli fastställs prisbasbeloppet för nästkommande år och detta basbelopp ligger fast under hela året. Under 1960- & 70-talen förändrades basbeloppet både en och två gånger under året men det görs inte längre eftersom prisbasbeloppet styr så många andra belopp vilka kan vara pensioner, studielån, bidrag, skatter, m.m.Historisk utveckling av prisbasbeloppet mellan 1957-2016

Tidigare kallades prisbasbeloppet endast basbeloppet och nedan är en tabell med prisbasbeloppets utveckling under åren. Värt att notera är prisbasbeloppet för de är där basbeloppet förändrats under ett kalenderår är endast juli månads prisbasbelopp angivet.

 • År 2020 : 47 300 kr => +800 kr => +1.72%
 • År 2019 : 46 500 kr => +1000 kr => +2.20%
 • År 2018 : 45 500 kr => +700 kr => +1.56%
 • År 2017 : 44 800 kr => +500 kr => +1.13%
 • År 2016 : 44 300 kr => -200 kr => -0,45%
 • År 2015 : 44 500 kr => +100 kr => +0,23%
 • År 2014 : 44 400 kr => -100 kr => -0,23%
 • År 2013 : 44 500 kr => 500 kr => 1,13%
 • År 2012 : 44 000 kr => 1200 kr => 2,80%
 • År 2011 : 42 800 kr => 400 kr => 0,94%
 • År 2010 : 42 400 kr => -400 kr => -0,94%
 • År 2009 : 42 800 kr => 1800 kr => 4,39%
 • År 2008 : 41 000 kr => 700 kr => 1,73%
 • År 2007 : 40 300 kr => 600 kr => 1,51%
 • År 2006 : 39 700 kr => 300 kr => 0,76%
 • År 2005 : 39 400 kr => 100 kr => 0,25%
 • År 2004 : 39 300 kr => 700 kr => 1,81%
 • År 2003 : 38 600 kr => 700 kr => 1,84%
 • År 2002 : 37 900 kr => 1000 kr => 2,71%
 • År 2001 : 36 900 kr => 300 kr => 0,81%
 • År 2000 : 36 600 kr => 200 kr => 0,54%
 • År 1999 : 36 400 kr => 0 kr => 0,00%
 • År 1998 : 36 400 kr => 100 kr => 0,27%
 • År 1997 : 36 300 kr => 100 kr => 0,27%
 • År 1996 : 36 200 kr => 500 kr => 1,40%
 • År 1995 : 35 700 kr => 500 kr => 1,42%
 • År 1994 : 35 200 kr => 800 kr => 2,32%
 • År 1993 : 34 400 kr => 700 kr => 2,07%
 • År 1992 : 33 700 kr => 1500 kr => 4,65%
 • År 1991 : 32 200 kr => 2500 kr => 8,41%
 • År 1990 : 29 700 kr => 1800 kr => 6,45%
 • År 1989 : 27 900 kr => 2100 kr => 8,13%
 • År 1988 : 25 800 kr => 1700 kr => 7,05%
 • År 1987 : 24 100 kr => 800 kr => 3,43%
 • År 1986 : 23 300 kr => 1500 kr => 6,88%
 • År 1985 : 21 800 kr => 1500 kr => 7,38%
 • År 1984 : 20 300 kr => 900 kr => 4,63%
 • År 1983 : 19 400 kr => 1600 kr => 8,98%
 • År 1982 : 17 800 kr => 1100 kr => 6,58%
 • År 1981 : 16 700 kr => 1300 kr => 8,44%
 • År 1980 : 15 400 kr => 1900 kr => 14,07%
 • År 1979 : 13 500 kr => 1300 kr => 10,65%
 • År 1978 : 12 200 kr => 700 kr => 6,08%
 • År 1977 : 11 500 kr => 1100 kr => 10,57%
 • År 1976 : 10 400 kr => 1000 kr => 10,63%
 • År 1975 : 9 400 kr => 900 kr => 10,58%
 • År 1974 : 8 500 kr => 900 kr => 11,84%
 • År 1973 : 7 600 kr => 300 kr => 4,10%
 • År 1972 : 7 300 kr => 400 kr => 5,79%
 • År 1971 : 6 900 kr => 600 kr => 9,52%
 • År 1970 : 6 300 kr => 500 kr => 8,62%
 • År 1969 : 5 800 kr => 100 kr => 1,75%
 • År 1968 : 5 700 kr => 200 kr => 3,63%
 • År 1967 : 5 500 kr => 200 kr => 3,77%
 • År 1966 : 5 300 kr => 300 kr => 6,00%
 • År 1965 : 5 000 kr => 200 kr => 4,16%
 • År 1964 : 4 800 kr => 100 kr => 2,12%
 • År 1963 : 4 700 kr => 200 kr => 4,44%
 • År 1962 : 4 500 kr => 200 kr => 4,65%
 • År 1961 : 4 300 kr => 100 kr => 2,38%
 • År 1960 : 4 200 kr => 200 kr => 5,00%
 • År 1957 : 4 000 kr