ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Prisbasbelopp - Rätt Prisbasbelopp direkt för 2019 & 2020
Prisbasbelopp - Allt du behöver veta om PrisbasbeloppPrisbasbelopp

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, pbb, är ett indexbaserat penningbelopp som förändras från år till år och baseras på konsumentprisindex, KPI, som speglar inflationen. Prisbasbeloppet används främst i olika socialförsäkringssystem och skattesystem som referens och beräkningsgrund.

Fördelen med att använda prisbasbeloppet är att värdesäkring i olika system sker synkront och automatiskt och är mer eller mindre förutsägbart. Genom att använda detta indexbaserade prisbasbelopp kan samma beräkningsmallar användas från varje år och referera till prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet kallas ibland felaktigt basbeloppet men basbeloppet innefattar även andra basbelopp än just prisbasbeloppet. Det basbelopp som används i Sverige är:

  • Prisbasbeloppet är baserat på konsumentprisindex och speglar inflationen och använder 1998 års pbb på 36 396 kr som referens. Prisbasbeloppet är på 52 500 kr (+4200 kr) för 2023.
  • Det Förhöjda Prisbasbeloppet beräknas på samma sätt men använder 37 144 kr som referens. Det Förhöjda Prisbasbeloppet är på 53 500 kr (+4200 kr) för år 2023.
  • Inkomstbasbeloppet baseras på den genomsnittliga löneutvecklingen i Sverige och används för beräkning av pensionsavgifter, högsta pensionsgrundande inkomst, maximal fastighetsavgift. Inkomstbasbeloppet är på 73 300 kronor för år 2019.


Prisbasbeloppet påverkar

Det finns mycket i samhället som direkt eller indirekt påverkas av prisbasbeloppet. Det finns några belopp och ersättningar som är välkända att dessa påverkas av pbb men andra är mer okända. Nedan hittar du en lista över några av alla de belopp som är styrda av prisbasbeloppet:

Prisbasbeloppet påverkar
  • Inkomsttaket i sjukförsäkringen
  • Värdesäkringsinstrument gällande ersättningar från försäkringsbolag
  • Studiestödsersättnigen enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Om vissa brott som t.ex. skadegörelse och klotter kan anses som grova (12 kap. 3 § brottsbalken)
  • Statlig lönegaranti (4 pbb)
  • Sjukpension inom ITP-planen (7.5 pbb)

Beräkning av prisbasbeloppet

När ett nytt prisbasbelopp beräknas ska Socialförsäkringsbalken (2010:110) tillämpas. Detta innebär att basbeloppet 36 396 kr ska användas vilket var år 1998 års prisbasbelopp som baserades på konsumentprisindex i juni 1997 och fastställdes i juli 1997.

När ett nytt prisbasbelopp ska beräknas, används därför konsumentprisindex som gällde för juni månad innan det år som prisbasbeloppet ska användas i förhållande till konsumentprisindex i juni 1997.